• Heading for international markets? we give your message wings

  • Written or spoken we convey your message effectively

  • Towards international partnerships with expertise and experience

  • Communication for all contexts and environments for businesses large and small

Tervikliku teenindusega keeleteenuste büroo

CoCom Corporate Communications Oy grundades i Uleåborg år 1983 för att möta behovet av översättningar, utbildning och konsultation inom industrin och affärslivet i norra Finland. I dag är vi en ledande översättnings- och språkservicebyrå i norra Finland och vi står till tjänst med språkservice överallt i Finland och även utomlands. Vi samarbetar med experter inom flera olika branscher. CoCom Corporate Communications är en språkbyrå med komplett service. Vi erbjuder högklassiga tjänster med kort leveranstid. Våra huvudspråk är finska, engelska, tyska, svenska och franska, men vid behov erbjuder vi tjänster även i andra språk. Vår service omfattar bland annat – Översättningstjänster, även officiella översättningar och datorstödd översättning – Språkgranskning och korrekturläsning – Utbildning: privat- och gruppundervisning, språkkurser – Tolkning – Konsultation – Voiceover/ Speakertexter Våra översättare och experter har en mångsidig erfarenhet av olika områden inom industri, handel och kommunikation. Alla översättningar görs eller kontrolleras av översättare och/eller korrekturläsare som talar språket som sitt modersmål. Vi skräddarsyr våra tjänster enligt kundernas behov. Bekanta dig med vårt företag, vår service och vår bästa resurs: våra professionella och tjänstvilliga medarbetare.

CoCom Corporate Communications Oy wurde 1983 in Oulu gegründet, um den Übersetzungs-, Schulungs- und Konsultationsbedarf von Industrie und Geschäftsleben in Nordfinnland zu decken. Heute sind wir ein führendes Übersetzungs- und Sprachbüro in Nordfinnland und bedienen Kunden aus ganz Finnland und aus dem Ausland. Wir arbeiten mit zahlreichen Topspezialisten verschiedener Fachgebiete zusammen.

CoCom Corporate Communications ist Ihre Sprachagentur mit dem umfassenden Sprachservice. Wir bieten hochwertige Qualität und kurze Lieferzeiten. Unsere Hauptsprachen sind Finnisch, Englisch, Deutsch, Schwedisch und Französisch, andere Sprachen sind auf Anfrage ebenfalls gerne möglich. Unser Angebot umfasst unter anderem

– Übersetzungen, auch beglaubigte Übersetzungen und computerunterstütztes Übersetzen
– Korrekturlesen, Prüfung von Form und Stil
– Sprachschulung: Einzel- und Gruppenunterricht, Sprachkurse
– Dolmetschen
– Beratung
– Sprachgestaltung von Videos

Unsere Übersetzer und Experten können langjährige Erfahrungen in Industrie, Wirtschaft und Kommunikation vorweisen. Alle Übersetzungen werden von Muttersprachlern erstellt und geprüft. Wir passen unseren Service den speziellen Anforderungen unserer Kunden an. Machen Sie sich mit unserem Unternehmen, unserem Angebot und unserer wichtigsten Ressource, den professionellen Mitarbeitern, bekannt. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

CoCom Corporate Communications Oy on asutatud Oulus 1983. aastal, et teenindada Põhja-Soome tööstus- ja äriettevõtteid tõlke-, koolitus- ja konsultatsioonitegevuse alal. Praeguseks oleme me oma ala juhtiv tõlke- ja keeleteenuste büroo Põhja-Soomes ning teenindame kliente üle kogu Soome ja ka välismaal. Töötame koostöös paljude erialade tipposkajatega.

CoCom Corporate Communications on tervikliku teenindusega keeleteenuste büroo. Pakume kõrgetasemelisi teenuseid lühikese teenindusajaga. Meie peakeelteks on soome, inglise, saksa, rootsi ja prantsuse keel, aga vajaduse korral pakume teenuseid ka teistes keeltes. Meie teenuste hulka kuuluvad muuhulgas

– Tõlketeenused, ka ametlikud tõlked ja arvutitõlked
– Teksti korrektuur / keelekontroll
– Koolitus: eratunnid, rühmad, keelekursused
– Suulised tõlked
– Konsultatsioon
– Videotekstide salvestamine eri keeltes

Meie tõlkijatel ja spetsialistidel on rohkesti kogemust tööstuse, kaubanduse ja kommunikatsiooni erinevates valdkondades. Kõik meie tõlked on teinud või kontrollinud sünnipärane keelekasutaja. Kavandame oma teenused nii, et need vastavad kliendi erivajadustele. Tutvuge meie ettevõttega, teenustega ja meie parima ressursiga – oskuslike töötajatega, kes on teie teenistuses.

tulkkaus

CoCom Corporate Communications Oy

Rautionkatu 2
FI-90400 ULEÅBORG

 

Puh +358 (0)10 43 93 830
Fax +358 (0)10 43 93 839

e-mail: cocom@cocom.fi