• Heading for international markets? we give your message wings

  • Written or spoken we convey your message effectively

  • Towards international partnerships with expertise and experience

  • Communication for all contexts and environments for businesses large and small

Språkbyro med komplett service

CoCom Corporate Communications Oy grundades i Uleåborg år 1983 för att möta behovet av översättningar, utbildning och konsultation inom industrin och affärslivet i norra Finland. I dag är vi en ledande översättnings- och språkservicebyrå i norra Finland och vi står till tjänst med språkservice överallt i Finland och även utomlands. Vi samarbetar med experter inom flera olika branscher. 

CoCom Corporate Communications är en språkbyrå med komplett service. Vi erbjuder högklassiga tjänster med kort leveranstid. Våra huvudspråk är finska, engelska, tyska, svenska och franska, men vid behov erbjuder vi tjänster även i andra språk. Vår service omfattar bland annat 

– Översättningstjänster, även officiella översättningar och datorstödd översättning
– Språkgranskning och korrekturläsning
– Utbildning: privat- och gruppundervisning, språkkurser
– Tolkning
– Konsultation
– Voiceover/ Speakertexter 

Våra översättare och experter har en mångsidig erfarenhet av olika områden inom industri, handel och kommunikation. Alla översättningar görs eller kontrolleras av översättare och/eller korrekturläsare som talar språket som sitt modersmål. Vi skräddarsyr våra tjänster enligt kundernas behov. 

Bekanta dig med vårt företag, vår service och vår bästa resurs: våra professionella och tjänstvilliga medarbetare.

tulkkaus

CoCom Corporate Communications Oy

Rautionkatu 2
FI-90400 ULEÅBORG

Tfn +358 (0)50 55 48 699

e-mail: cocom@cocom.fi