Asiakkaita, joita olemme palvelleet

Teollisuudessa

Elektrobit Group Oyj
Rautaruukki Oyj
Nokia Oyj
Stora Enso Oyj
Arizona Chemical Oy
Kemira Oyj
Filtronic LK Oy
Polar Electro Oy
PKC Group Oyj
Incap Oyj
Teräspeikko Oy
Kaleva Oy
Onninen Oyj
Head Team

Julkishallinnossa

Ulkoasiainministeriö
Sisäasiainministeriö
Teknologian kehittämiskeskus TEKES
Oulun kaupunki
Oulun yliopisto
Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus VTT
Oulun Aluetyöterveyslaitos
Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus
Käräjäoikeudet
Pohjois-Pohjanmaan liitto ja muut maakuntaliitot
Suomen WWF
Pohjoismainen Saamelaisinstituutti

Mainostoimistot, lakitoimistot, tilitoimistot
Hotelli- ja matkailualan yritykset

Ulkomailla

Corinium Colour, UK
Multipulse, UK
Akzo Nobel, Ruotsi
Price Waterhouse, Ruotsi
Union Camp, USA
MDM Demag AG, Saksa
Sainsbury Plc, UKEUN KWANG Medicines, Korea