Käännöspalvelut

Saat kauttamme auktorisoidut ja yleiset käännökset useille eri kielille. Pääkieliämme ovat suomi, englanti, venäjä, saksa, ruotsi, norja, ranska ja italia, mutta kattavan ja luotettavan yhteistyöverkostomme kautta käännös onnistuu kaikille EU-kielille ja esimerkiksi japaniksi, kiinaksi tai koreaksi. Asiakkaitamme ovat niin yritykset, yhteisöt kuin yksityiset henkilötkin.

Kääntäjillämme on kattava kokemus juridisten asiakirjojen, kaupallisten tekstien, vuosikertomusten, vientiasiakirjojen, markkinointimateriaalin, tieteellisten ja teknisten tekstien sekä erilaisten todistusten kääntämisestä. Kaikki kääntäjämme ovat kokeneita alansa ammattilaisia, valtaosalla on käännöstieteen ylempi korkeakoulututkinto ja usealla erikoisalan – kuten oikeustiede – opintoja. Kaikki käännöksemme ovat syntyperäisen kielenpuhujan kääntämiä tai tarkastamia, mikä varmistaa laadukkaan, sujuvan ja kohderyhmälle sopivan viestinnän. Kaikilla kääntäjillämme ja oikolukijoillamme on luonnollisesti jo lainsäädännön ja hyvän ammattietiikan vaatima vaitiolovelvollisuus.

Valitsemme jokaiselle työlle parhaan mahdollisen kääntäjän tekstin kielen, aihepiirin, kohderyhmän ja -kulttuurin mukaan. Näin pyrimme varmistamaan, että käännös vastaa mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeisiin. Kääntäminen ei ole ainoastaan sanojen kääntämistä vieraalle kielelle, vaan käännöksen käyttötarkoitus on huomioitava. Juridisten tekstien on vastattava sisällöltään täsmällisesti alkutekstiä ja oltava sanamuodoiltaan kohdekielen konventioiden mukaisia. Markkinointimateriaalia käännettäessä taas ei käännetä sanoja vaan mielikuvia, mikä edellyttää erinomaista kohdekulttuurin tuntemusta. Suomalaisesta näkökulmasta houkutteleva mielikuva ei välttämättä toimi toivotulla tavalla jossain toisessa kulttuurissa.

Ei sanoja vaan merkityksiä?

Valitsemme jokaiselle työlle parhaan mahdollisen kääntäjän tekstin kielen, aihepiirin, kohderyhmän ja -kulttuurin mukaan. Näin pyrimme varmistamaan, että käännös vastaa mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeisiin. Kääntäminen ei ole ainoastaan sanojen kääntämistä vieraalle kielelle, vaan käännöksen käyttötarkoitus on huomioitava. Juridisten tekstien on vastattava sisällöltään täsmällisesti alkutekstiä ja oltava sanamuodoiltaan kohdekielen konventioiden mukaisia. Markkinointimateriaalia käännettäessä taas ei käännetä sanoja vaan mielikuvia, mikä edellyttää erinomaista kohdekulttuurin tuntemusta. Suomalaisesta näkökulmasta houkutteleva mielikuva ei välttämättä toimi toivotulla tavalla jossain toisessa kulttuurissa.

Auktorisoitu käännös

Auktorisoitu käännös tarkoittaa auktorisoidun kääntäjän leimaamaa laillisesti pätevää käännöstä. Usein auktorisoitua käännöstä tarvitaan, kun ollaan hakemassa ulkomaille töihin tai opiskelemaan, kun haetaan ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustamista Suomessa tai kun kansainväliset perhesuhteet muuttuvat. Auktorisoidun käännöksen alkuteksti onkin siis tyypillisesti jonkin maan viranomaisen tai viranomaista vastaavan tahon antama asiakirja, joka käännetään toiselle kielelle viranomaista tai viranomaista vastaavaa tahoa varten.

Auktorisoitu käännös voidaan pääsääntöisesti tehdä vain alkuperäisestä asiakirjasta tai kopiosta, jonka oikeellisuuden on virallisesti vahvistanut julkinen notaari tai asiakirjan antaja. Asiakirjan käyttötarkoituksesta riippuen laillisesti pätevään käännökseen voidaan tarvita myös maistraatista saatava apostille-todistus. Voimme tarvittaessa hankkia apostillet puolestanne. Annamme mielellämme tietoa kansainvälisen asiakirjaliikenteen käytännöistä.

Käännöksen hinnoittelu

Käännöksen hintaan vaikuttavat muun muassa toimeksiannon kiireellisyys ja laajuus. Erityistä luovuutta tai erikoisosaamista vaativat työt ovat korkeammin hinnoiteltuja. Pyrimme sopimaan hinnat ja aikataulut joustavasti asiakkaidemme tarpeiden ja laadukkaan työn asettamien reunaehtojen mukaan. Säännöllisten toimeksiantojen kohdalla voimme neuvotella edullisemman hinnan. Noudatamme Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton yleisiä sopimusehtoja ja sääntöjä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous käännöstyöstäsi

käännökset