Tulkkauspalvelut

Taitava ja koulutettu tulkki välittää viestisi täsmällisesti ja tarkasti toiselle kielelle. Tarjoamme asiantuntevaa konsekutiivi- ja simultaanitulkkausta erilaisiin tilaisuuksiin liikeneuvotteluista ja oikeustulkkauksesta aina kansainvälisiin konferensseihin. Voimme tarvittaessa koota tulkkitiimin puolestasi konferensseihin, joissa tarvitaan tulkkausta usealle kielelle ja toimittaa tarvittavat tulkkauslaitteet yhteistyössä Oulun Kongressitekniikan kanssa. Neuvomme mielellämme tulkkaukseen ja tulkkauksen käytännön järjestelyihin liittyvissä asioissa.

Ammattimainen tulkkaus säästää aikaa ja rahaa sekä takaa onnistuneen viestinnän yli kieli- ja kulttuurirajojen. Tulkkimme takaavat, että viestisi välittyy asianmukaisesti ja voit itse keskittyä tilaisuutesi sisältöön. Kokeneet ja koulutetut ammattitulkkimme Oulusta ja muualta Suomesta työskentelevät säännöllisesti erilaisissa konferensseissa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Valtaosa tulkeistamme on akkreditoitu Euroopan unionin toimielimille, ja osa on Kansainvälisen konferenssitulkkien liiton (AIIC) jäseniä. Tulkkaamme muun muassa Euroopan unionin virastoille ja projekteille, eurooppalaisissa yritysneuvostoissa, kansainvälisten liittojen kokouksissa ja yhtiökokouksissa. Kaikilla tulkeillamme on luonnollisesti vaitiolovelvollisuus kaikista toimeksiantoihin liittyvistä asioista.

Simultaanitulkkaus

Simultaanitulkkaus on paras tulkkausratkaisu tilaisuuksiin, joissa on paljon osanottajia eri maista ja tiukka aikataulu. Tulkit tulkkaavat puheen tulkkauskopeista lähes reaaliaikaisesti, ja osanottajat voivat kuunnella tulkkausta kuulokkeista. Näin tulkkaukselle ei tarvitse varata aikaa erikseen, ja asioiden käsittely on tehokasta ja sujuvaa.

Simultaanitulkki kuuntelee puhujaa, analysoi puheen, tulkkaa sen toiselle kielelle tarkasti ja sujuvasti, sekä kuuntelee omaa suoritustaan – ja kaikki tämä on tehtävä samaan aikaan. Simultaanitulkkaus vaatiikin paljon keskittymistä, ja se on aivoja kuormittavaa työtä. Tästä syystä jokaista kieliparia kohti tarvitaan kaksi tulkkia, jotka työskentelevät yleensä noin 20–30 minuutin vuoroissa. Lepovuorossa oleva tulkki auttaa kuitenkin työpariaan esimerkiksi kirjoittamalla vaikeasti tulkattavia numeroluetteloita ja tekemällä termihakuja.

Simultaanitulkkaus voidaan joissain tapauksissa tehdä myös kuiskaustulkkauksena, jossa tulkki kuuntelee alkuperäistä puhetta ja tulkkaa sitä kuiskaamalla kuulijan korvaan. Kuiskaustulkkaus tulee kuitenkin kysymykseen vain, kun kuulijoita on enintään 1–3. Jotta tulkkauksen laatu pysyy korkeatasoisena, pitkäkestoiseen kuiskaustulkkaukseen tarvitaan myös kaksi tulkkia kieliparia kohden.

Konsekutiivitulkkaus

Konsekutiivitulkkaus sopii yritysvierailutyyppisiin keskustelu-, neuvottelu- ja esittelytilaisuuksiin. Konsekutiivitulkki tulkkaa puheen noin 1–6 minuutin jaksoissa muistiinpanojensa perusteella puhujan jälkeen. Konsekutiivitulkkaukseen ei tarvita erityislaitteistoa, mutta tulkkaukseen vaadittava aika on huomioitava tilaisuuden aikataulussa. Konsekutiivitulkkaus sopiikin parhaiten tilaisuuksiin, joissa on rajoitettu määrä osanottajia ja väljä aikataulu.

Tulkkauksen hinnoittelu?

Tulkkauksen hinta riippuu tarvittavien tulkkien määrästä ja tarvittavista kielipareista. Valmistautuminen ja seminaarimateriaaliin tutustuminen sisältyy hintaan – mahdollisuus, joka tulkkausasiakkaan kannattaa ehdottomasti hyödyntää! Erikoisosaamista vaativista toimeksiannoista voidaan veloittaa korotettu hinta. Tulkkaushinnan lisäksi veloitetaan tavanomaiset päivärahat sekä toteutuneet matka- ja majoituskulut. Matka-ajasta voidaan veloittaa erikseen. Ammattitulkkeja on huomattavasti vähemmän kuin kääntäjiä, ja parhaat tulkit on usein varattu kuukausiksi eteenpäin. Tulkit kannattaa siksi varata hyvissä ajoin. Noudatamme Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton yleisiä sopimusehtoja ja sääntöjä.
 
tulkkaus